LITHANDER VÄLJER ALFAB!

Denna fina tyska RJH hästlastbil levererar vi idag till Lithander.

Tack för att ni väljer Alfab.

Alfab – med service och support sedan 1987!