ÖKAD MARKNADSANDEL FÖR LIEBHERR!

77,8 % marknadsandelen för Alfab och Liebherr av Sveriges allterrängmobilkransmarknad under 2014 är bra! Lägg till tre LTF 1060-4.1, så blir det ännu bättre.

Familjen Liebherr har ökat till fantastiska 50,5 % av världsmarknaden enligt officiell statistik. Bra för alla Liebherrägare!

Tusen tack för att ni väljer Alfab som Sveriges hovleverantör!